Opublikowano Czerwiec 3, 2016 Przez a303 W Polska

Henryk Pająk

Henryk Pająk-od 1990 roku pisarz polityczny, skazany na milczącą banicję przez Chazarów okupujących PRL-bis. Zmowa mediów „od Rydzyka do Michnika” wobec jego dzieł skazanych na „zamilczenie na śmierć” jest realizowana z imponującą konsekwencją.

Henryk Pająk przed kapliczką wystawioną przed własnym domem

Henryk Pająk przed kapliczką wystawioną przed własnym domem

Demaskują bowiem zdradę polskojęzycznej żydobolszewii zadekretowaną przy „okrągłym żłobie” i realizowaną przez 20 lat PRL-bis czyli „Trzeciej RP”. Wykazuje, że wszystkie pookrągłostołowe nierządy i kne-sejmy stanowią sztafetowy ciąg rabunku majątku narodowego, niszczenia suwerenności politycznej, finansowej i gospodarczej, tej resztki Polski, którą nam przyznano w Jałcie i Poczdamie, jako teren przyszłej Judeopolonii.

Pisarz z wnukiem na podwórzu swego domu

Pisarz z wnukiem na podwórzu swego domu

Pięć prokuratorskich dochodzeń pod zarzutem „antysemityzmu i nawoływania do nienawiści rasowej” stało się kanwą jego autobiograficznej książki „Dyktatura nietykalnych”.

Większość księgarzy boi się dotykać jego książek, a czytelnikom odpowiadają, że „nie otrzymujemy ich z wydawnictwa Retro”. Odważniejsi sprzedają je spod lady znajomym, zaufanym czytelnikom. I tak zabetonowano Pająka jako pisarza „kontrowersyjnego” czyli wyklętego. Jeszcze żywego, ale już pogrzebanego.

Wydał w „Trzeciej PRL” około 30 książek i wydaje nadal. Jak nam powiedział, tamte trzydzieści książek powinny na dobrą sprawę, mieć jeden niezmienny tytuł, rozpisywany na kolejne tomy: „Chazarska dzicz panem świata”. Dwutomowa książka o tym konkretnym tytule ukaże się na przełomie 2011/2012. Pierwszy tom obejmie zagładę Rosji carskiej przez jej chazarską dzicz na czele z „Leninami-Blankami i Trockimi-Bronsztejnami”, rytualny mord na dynastii Romanowów, przerażające zbrodnie ludobójstwa na narodzie rosyjskim i polskim, wszystko to pod nadzorem i za pieniądze Międzynarodówki Finansowej. W drugim tomie znajdziemy powojenny terror bermano-bierutowski, mordowanie niedobitków elity narodowej, zdławienie pierwszej „Solidarności”, „okrągły żłób” i piąty rozbiór Polski przez polskojęzyczną agenturę międzynarodowego żydzizmu.

W dorobku Henryka Pająka jest dział tematyczny dotyczący zagłady Kościoła Katolickiego przez żydomasońskie krety ryjące pod fundamentami Stolicy Piotrowej, czyli seria książek o tytułach: „Nowotwory Watykanu”, „Bestie końca czasu”, „On i oni” i dwutomowe najnowsze dzieło „Lękajcie się”, traktujące o inwazji mrocznych, lucyferiańskich sił żydomasońskich Chazarów na Kościół Katolicki przy pomocy rewolucyjnego II Soboru Watykańskiego i takich wodzów rewolucji jak Montini-„PawełVI”, Wojtyła-„Jan Paweł II” i Ratzinger-„Benedykt XVI”.

Polskojęzyczny „Episkopat”, zdaniem autora, jest tylko ekspozyturą żydomasonerii. Zdradził i zdradza katolicki naród polski z przerażającym cynizmem, m.in. zapędzał nas do szatańskiego eurołagru słowami „Jana Pawła II” i czołowych hierarchów. Nigdy dotąd nie byliśmy tak samotni, tak „zdradzeni o świcie” przez tych, których poprzednicy byli dla nas od tysiąca lat ostoją duchową i patriotyczną, mówi Henryk Pająk.

Ale wszystko rozstrzygnie się w Rosji, niech dobry Bóg ma w opiece ten udręczony naród- ponuro stwierdza nasz rozmówca.

Rozmowa przeprowadzona przez dwóch czytelników książek autora dnia 10.08.2011 r. w domu autora.

Źródło: https://stopsyjonizmowi.wordpress.com/2011/08/12/henryk-pajak-wymierza-nastepny-cios-machinie-falszu/

Napis: TY BĘDZIESZ NASTĘPNY

Napis: TY BĘDZIESZ NASTĘPNY

Tags :

Komentowanie zamknięte.