Polska Category

Temida demo(no)kracji
Wartościowe materiały wideo prosimy udostępniać w komentarzach. Zachęcamy także do ich kopiowania i rozpowszechniania. Prowokacja reżimowych kundli tfuska Marsz Niepodległości 2013 – Dramatyczne nagranie! Policja Brutalnie Atakuje Przypadkowych Ludzi! Brawa dla rodaka za mocne słowa prawdy Marsz Niepodległości w 2013 to dla władz Warszawy – i Polski – zbiegowisko!!! Marsz Niepodległości 2013 BelwederskaCzytaj więcej
a

Opublikowano Listopad 11, 2013Przez a303W Polska

Roman Dmowski twórcą Polski Odrodzonej. Henryk Pająk

Skromny fragment książki Henryka Pająka pt: „Dwa pogrzeby jeden wstyd”. Przypisy w oryginale. W miarę narastania obłędnego kultu Józefa Piłsudskiego, rosła determinacja w zwalczaniu pamięci i zasług Romana Dmowskiego, rzeczywistego Rycerza bitwy ze światową żydomasonerią o kształt i granice Polski Odrodzonej, na Konferencji Pokojowej w Wersalu. Zawsze tak było i jest w dziejach dwudziestowiecznej Eu­ropy oraz na progu wieku XXI, że promowaniu wszelakich kana­lii towarzyszy metodyczne „zamilczanie na śmierć” prawdziwych bohaterów narodowych. Historyczne relacje Piłsudski-Dmowski są tego wręcz szkoleniowym przykładem. Zwalczanie, „zamilczanie na śmierć” Romana Dmowskiego nie kończyło się naCzytaj więcej
IZRAEL JEROZOLIMA PREZYDENT KOMOROWSKI WIZYTA

Opublikowano Listopad 11, 2013Przez polonuskaW Polska, Syjonizm i jego zagrożenia

Co Komorowski powiedział w Izraelu

„Zawsze wyobrażałem sobie, że relacje polsko-izraelskie będą odwoływały się do doświadczenia współżycia przez tysiąc lat na obszarach etnicznie,kulturowo, religijnie mieszanych – zapewniał prezydent Komorowski przywódcę Izraela Szymona Peresa podczas pierwszego dnia wizyty w tym kraju” – przeczytałem na Wirtualnej Polsce. Bardzo ciekawe zdanie. To już nie Polska, ale obszary „etnicznie, kulturowo,religijnie” mieszane. Niedawno ktoś mówił, że Żydzi byli w Polsce współgospodarzami. A podczas uroczystości związanych z powstaniem w getcie warszawskim zdaje się jeden z gości z Izraela zadał pytanie, jak wyglądałby ten plac, gdyby nie holocaust? Dodajmy, że podobno WarszawaCzytaj więcej
r25
„Tylko naród, którego warstwy kierownicze zostaną zniszczone da się zepchnąć do roli niewolników.”(Adolf Hitler, 1939 r.) We wcześniejszej publikacji wyjaśniłem, dlaczego definicje podstawowych pojęć takich jak państwo i nauka, podawane do publicznej wiadomości są z gruntu rzeczy fałszywe. Gwoli przypomnienia poniżej uzasadnienie faktycznej definicji „państwo”. W chwili obecnej państwo jest to instytucja mająca w sumie do spełnienia dwa cele: – utrzymanie w posłuchu ludności zamieszkującej dany teren, – ściąganie podatków w takiej wysokości w jakiej to jest możliwe, bez wywoływania zamieszek. Zamieszki zawsze były kosztowną i niepotrzebną stratą finansową. WCzytaj więcej
Niepodległości Wolna Polska Wiadomości z kraju i ze świata
Pamiętaj o wygodnym obuwiu, butelce wody do picia, oraz w miarę możliwości, o wkładkach do uszu chroniących słuch. Naładuj do pełna baterie telefonu oraz urządzeń rejestrujących, i dokumentuj każdy przejaw ewentualnej prowokacji czy agresji ze strony grup biorących udział w marszu. Filmuj wszelkie interwencje policyjne, a przede wszystkim ewentualne przejawy przekroczenia uprawnień przez policjantów. Zabezpieczaj zebrane nagrania, w miarę możliwości jak najszybciej opublikuj w sieci. Jeśli posiadasz mały pojemnik gazu pieprzowego, czy podręczny paralizator, warto zabrać je ze sobą, ukryte. Na wypadek ewentualnych rozruchów, staraj się zabezpieczać siebie i najbliższychCzytaj więcej
images
Jan Bodakowski Demoralizacja przedszkolaków w polskich przedszkolach Lewica by mieć monopolistyczną władze nad społeczeństwem musi zniszczyć alternatywne wobec władzy instytucje: kościół, naród, rodzinę, heteroseksualne związki kobiet i mężczyzn. W dziele destrukcji tradycyjnych instytucji,(żydo) lewica wykorzystuje tak zwaną edukacje seksualną. Działania w rzeczywistości nie mające nic wspólnego z edukacją, a będące zwykłym demoralizowaniem i ogłupianiem dzieci. Jednym z takich destruktywnych działań jest wprowadzenie w 86 polskich przedszkolach programu „Równościowe Przedszkole”. „Równościowe Przedszkole”.to program stworzony przez polskojęzyczne feministki na bazie doświadczeń z zagranicy. Program ten przybliżyła czytelnikom portalu „W sumie” Katarzyna Kawlewska.Czytaj więcej
r3

Opublikowano Listopad 9, 2013Przez JanW Polska

Diaboliczny kult Piłsudskiego

Bolesław Czachor urodził się 5 października 1942 roku we wsi Cmolas , w rzeszowskiem. W październiku 1957 roku rozpoczął naukę w Technikum Rolniczym w Jeleniej Górze. W roku 1964 zostaje studentem Wydziału Rolniczego SGGW w Warszawie. Studia kończy w 1969 roku. W 1972 roku emigruje do USA i włącza się w działalność niepodległościową emigracji politycznej. W ostatnich latach aktywnie działa w Patriotycznym Ruchu Polskim i Ruchu Odnowy Słowian. Jego demaskatorska broszura o Józefie Piłsudskim spotkała się z ogromnym zainteresowaniem emigracji (4 wydania). Jej piąte,rozszerzone wydanie oddajemy w ręce krajowego Czytelnika.  KsiążkaCzytaj więcej
a
Definicja ludobójstwa ustanowiona przez ONZ: Zbrodnia przeciwko ludzkości, obejmująca celowe wyniszczanie całych lub części narodów, grup etnicznych, religijnych lub rasowych, zarówno poprzez fizyczne zabójstwa członków grupy, jak i kontrolę urodzin, przymusowe odbieranie dzieci czy stworzenie warunków życia obliczonych na fizyczne wyniszczenie. Podczas gdy żydzi czyszczą etnicznie Palestynę z jej rdzennych mieszkańców, w Europie wiodą przodowniczą rolę na rzecz „wielokulturowości”. A czym jest współczesna wielokulturowość w żydowskim zamyśle? Otóż jak ukazuje rzeczywistość gołym okiem, wszelkie statystyki od kryminalnych po demograficzne, żydowska wielokulturowość wyczerpuje wszystkie znamiona ludobójstwa. Ludobójstwo pod postacią multikulti nieCzytaj więcej
untitled

Opublikowano Listopad 6, 2013Przez polonuskaW Polska

Czy Jan Olszewski dopuszczał oddanie Niemcom części Polski?

Czy były premier i „uśpiony” mason ma coś do ukrycia przed polską opinią publiczną? W 1978 roku w londyńskim „Tygodniu Polskim” ukazały się niezwykle zastanawiające dziś dokumenty podpisane przez anonimową wówczas „Czwórkę” stanowiącą Zespół Problemowy Polskiego Porozumienia Niepodległościowego. 10 czerwca upubliczniono tekst pt. „Polska a Niemcy”, a 5 i 12 sierpnia – dwuczęściowy artykuł „Niemcy, Polska i inni”. Głównym ich przesłaniem była nieuchronność zjednoczenia obu państw niemieckich i rzekomo ciążący na Polakach moralny obowiązek wspierania Niemców w tym dążeniu, a także wizja naszej części Europy po dokonaniu tego aktu. BardzoCzytaj więcej
a
Komitet Pamięci Ofiar Stalinizmu zaprasza Mieszkańców Wrocławia i Dolnego Śląska, którzy nie będą mogli wziąć udziału w Marszu Niepodległości w Warszawie, na spotkanie patriotyczne Przed Pomnikiem Ofiar Stalinizmu dla uczczenia 94 Rocznicy Narodowej. Komitet Pamięci Ofiar Stalinizmu prosi by Dzień ten obchodzić z godnością, uroczyście, z szacunkiem, z powagą, w zadumie i z refleksją nad czynami i losami pokoleń, które przyczyniły się do odzyskania jej, choć na krótko, bo na 19 lat, i utraciły ją po 17 września 1939 roku, a następnie po Układach w Magdalence i przy tzw. „OkrągłymCzytaj więcej