Metapedia Category

a

Opublikowano Kwiecień 4, 2013Przez stophasbaraW Metapedia

Antropologia rasowa

źródło: http://en.metapedia.org/wiki/Racists Antropologia rasowa  (dla porównania zupełnie anty-naukowa żydowska koncepcja rasizmu, opisana pod linkiem: http://stopsyjonizmowi.wordpress.com/2013/03/28/wyjasnienie-zrodla-pochodzenia-terminu-rasizmrasisci/) Antropologia rasowa jest nauką o metodzie i badaniu cech charakterystycznych i zdolności ludzkich, jakie są determinowane wskutek istnienia różnych ras. [1] Współczesne znaczenie pojęcia rasizm różni się od rzeczywistego znaczenia tego określenia. W czasach współczesnych tylko przedstawiciele pochodzenia kaukaskiego są zazwyczaj klasyfikowani jako rasiści. Rasizm może mieć różną skalę, od zwykłego zwracania uwagi na kolor skóry aż po wskazywanie głębokich różnic, że ludzkość zbudowana jest na podobieństwo drabiny, gdzie na górze jest biała rasa, a pod niąCzytaj więcej
a
źródło: http://en.metapedia.org/wiki/British_Empire http://en.metapedia.org/wiki/The_Cousinhood Imperium Brytyjskie było największym imperium w historii, i przez dłuższy czas było przede wszystkim mocarstwem światowym. Było wytworem europejskiego wieku odkryć geograficznych, jaki rozpoczął się od wypraw morskich w XV wieku, a który stworzył ideę europejskich imperiów kolonialnych. Do 1921 r., Imperium Brytyjskie panowało nad około 458 milionami ludzi, w przybliżeniu jedną czwartą ludności świata. Obejmowało około 36,6 milionów km², jedną czwartą całkowitej powierzchni lądowej Ziemi. W rezultacie, spuścizna po istnieniu tego Imperium jest powszechna, systemy prawne i rządowe, praktyka gospodarcza, sprawy militarne, systemy kształcenia, sportowe (np. krykiet,Czytaj więcej
a
źródło: http://en.metapedia.org/wiki/Racism_(Marxism) Rasizm (komunizm) Rasizm jest epitetem eurofobicznym (od eurofobia, nienawiść do Europejczyków – przypis) i jest częścią procesu koncepcyjnego kształtowania lub przeinaczania pojęć w trockizmie i wśród trockistów, zwłaszcza w dziedzinie agitacji kulturowej uprawianej przez marksistów. Termin ma na celu zastraszenie osób, znajdujących się po stronie zasypywanej agitacją propagandową i wyperswadowanie im prób badania nauki o realiach rasowych, a także wniosków płynących z tej dziedziny wiedzy. Podstawowym celem funkcjonowania tego epitetu jest jego znaczenie w dziedzinie żydowskiej strategii ewolucyjnej grupy (patrz: http://stopsyjonizmowi.wordpress.com/2013/03/23/strategia-zydowska-ewolucji-grupowej-wg-metapedii/ ), aby  zachować hegemonię przez podkopywanie i demonizowanie swoichCzytaj więcej
a

Opublikowano Marzec 24, 2013Przez stophasbaraW Metapedia

Holokau$tianizm

źródło: http://en.metapedia.org/wiki/Holocaustianity Holokau$tianizm (znany również pod nazwą religii holocau$tu i shoaizmu ) jest religią świecką, stworzoną przez siewców talmudyzmu dla gojów do codziennego użytku pod koniec XX wieku. Opiera się ona przede wszystkim na przymusowym poczuciu winy i wstrętu do samego siebie w sprawie rzekomych ofiar żydowskich podczas II wojny światowej i na domniemanym, fałszywym „autorytecie moralnym” na całym świecie talmudycznych żydów. Działa jako duchowa podpora międzynarodowego żydowskiego monopolu na wyrywanie haraczu i inne typy wyzysku przemysłu, zwanego przemysłem holokau$tu. Religia ta jest de facto religią państwową w Niemczech, USA ,Czytaj więcej
a
źródło: http://en.metapedia.org/wiki/Anti-Semitic Antysemityzm Anty-semityzm (pisany również jako antysemityzm) to określenie, a obecnie epitet, jaki używany był w różnych kontekstach przez różnych ludzi i organizacje, choć pierwotnie wynaleziony został w 1860 roku przez liberalnego żyda, Moritza Steinschneidera, [1], syna talmudysty, urodzonego na Morawach. W swym pierwotnym znaczeniu, jak stosował go jego twórca, był argumentem do krytyki dzieła Ernesta Renana na temat kontrastu między Semitami a Indo-Europejczykami, i na samym początku rozumiany był znacznie szerzej i ogólniej niż tylko jako opozycja względem żydostwa/żydowskości. Termin ten spopularyzował socjalista Wilhelm Marr w latach 70-tych, XIXCzytaj więcej
a
Ze względu na przypadającą dziś rocznicę tego wydarzenia warto podjąć próbę demitologizacji tzw. geniuszu Einsteina. Przedstawione w artykule z Metapedii dane oparte na tekstach źródłowych mogą być odkryciem dla wielu czytelników, szczególnie polecane dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Miłej lektury.  źródło: http://en.metapedia.org/wiki/Albert_Einstein Albert Einstein „Jeżeli fakty nie pasują do teorii, zmień fakty” (Albert Einstein) Albert Einstein ✡ (14 marca 1879 – 18 kwietnia 1955) fizyk z Niemiec. Jest pomysłodawcą koncepcji Einsteinizmu, zwanej również szczególną i ogólną teorią względności Einsteina (lecz poprawna jest pierwsza nazwa ze względu na błędne iCzytaj więcej
a

Opublikowano Marzec 19, 2013Przez stophasbaraW Metapedia

Definicje pojęć – seksizm

źródło: http://en.metapedia.org/wiki/Sexism Seksizm Seksizm jest epitetem ukutym przez Margaret H. Feldman ✡ radykalną feministkę, żydówkę oraz promotora aborcji, pochodzącą ze Stanów Zjednoczonych. Termin ten powstał w 1970 roku. [1] [2] Zasadniczym celem tego chwytu językowego jest atakowanie ludzi, którzy przestrzegają porządku naturalnego oraz uznają wzajemne uzupełnianie się roli obu płci w społeczeństwie. Epitet ten jest częścią żydowskiego planu strategii grupowej ewolucji, jakiej celem jest rozpracowanie od wewnątrz społeczeństwa przy użyciu szablonu destabilizacji, który ma powodować wywoływanie kłótni, podziałów oraz osłabianie relacji międzyludzkich w społeczeństwie innowierców (nie-żydowskim – przypis). Na przykład przezCzytaj więcej
a
Teoria spiskowa jest to epitet wynaleziony przez żyda-polemistę Karla Poppera. Pochodzi z  1945 r. i znalazł się w jego książce poświęconej propagandzie pozbawionego tradycji kosmopolityzmu p.t. „The Open Society and Its Enemies” (społeczeństwo otwarte i jego wrogowie – przypis) [1]. W tej książce, Popper ukuł ten termin w polemice z czymś, co określił nazwą „totalitaryzm” (np. Narodowy socjalizm i tak zwany „Stalinizm”). Jednocześnie, Popper stwierdził, że „nie chcę sugerować, że spiski nigdy nie mają miejsca. Wręcz przeciwnie, są to typowe zjawiska społeczne„. Jego zasadnicze użycie polega na zastosowaniu go wCzytaj więcej
a
źródło: http://en.metapedia.org/wiki/Paul_Rassinier Paul Rassinier Paul Rassinier ( 18 marzec 1906 – 29 lipiec 1967 r. ) jest znany jako ojciec rewizjonizmu holocau$tu. Za udział w II WŚ, Rassinier był odznaczony wieloma orderami jako członek francuskiego ruchu oporu. W październiku 1943 roku został aresztowany przez gestapo pod różnymi zarzutami, w tym pod zarzutem przemytu żydowskich uchodźców przez granicę francusko-szwajcarską. Zesłany został do obozu pracy w Buchenwaldzie. Potem przeniesiono go do obozu w Dora, gdzie przebywał do końca wojny. Po wojnie Rassinier wrócił do rodzinnej Francji i został wybrany do Zgromadzenia Narodowego. ZostałCzytaj więcej