Finanse i pieniądze Category

newfam
Rodziny które rządzą Światem … poprzez finanse.  Niektórzy z nas już zauważyli, ze wojny, konflikty, kryzysy czy ożywienia gospodarcze są troskliwie planowane i precyzyjnie realizowane. Ktoś może to nazwie „teoria konspiracyjna” czy Nowym Porządkiem Świata ( NWO = New World Order ). Tym niemniej kluczem do zrozumienia obserwowanych zmian jest polityka prowadzona przez bardzo ścisłą grupę rodzin o zasobach liczących się w wielu procentach ceny całej Ziemi. Mam na myśli 6, 8 czy nawet 12 rodzin, które rzeczywiście kontrolują Ziemia. Nie jest łatwo przeniknąć zasłonę która ich odgradza od świadomościCzytaj więcej
cur war
Song Hongbing – WOJNA O PIENIĄDZ PRAWDZIWE ŹRÓDŁA KRYZYSÓW ŚWIATOWYCH W przypadku, gdyby wszystkie pożyczki zostały zwrócone bankierom, ich depozyty przestałyby istnieć, a cały obieg pieniężny uległby wyschnięciu. Ta myśl musi oszałamiać. My (Rezerwa Federalna) całkowicie opieramy się o banki handlowe, każdy dolar w naszym obiegu, niezależnie od tego, czy w formie gotówki, czy kredytu, aby mógł zaistnieć, musi zostać przez kogoś pożyczony. Jeżeli banki handlowe (przez udzielnie kredytów) wytworzyłyby wystarczająca ilość pieniądza, nasza gospodarka weszłaby w stan prosperity; jeżeli by tego nie uczyniły, nasza gospodarka prawdopodobnie weszłaby w stanCzytaj więcej

Opublikowano Wrzesień 21, 2012Przez stophasbaraW Finanse i pieniądze

Fałszywe sztabki złota

źródło: http://www.liveleak.com/view?i=3f7_1348094252 Ustanowienie zastawu jest praktyką, gdzie pożyczkobiorca (zastawca) ustanawia zabezpieczenie na rzeczy w celu zapewnienia zapłaty zobowiązania albo zastawca, jako warunek wstępny dla uzyskania pożyczki, ma osobę trzecią (zwykle kogoś bliskiego), która ustanawia taki zastaw na rzeczy na rzecz zastawnika (pożyczkodawcy). Zastawca zachowuje własność rzeczy oddanej w zastaw, lecz zastaw jest tylko „hipotetycznie” kontrolowany przez zastawnika, bowiem jedynie poprzez prawo do zatrzymania rzeczy, gdy dłużnik (zastawca) wpada w zwłokę z płatnością zobowiązania. Wspólnym mianownikiem dla tego przypadku jest sytuacja, gdy konsument staje się stroną umowy hipotecznej, w wyniku czego domCzytaj więcej

Opublikowano Wrzesień 13, 2012Przez stophasbaraW Finanse i pieniądze

W jaki sposób racjonalnie opuścić strefę euro

źródło: http://gonzalolira.blogspot.com/2012/07/how-country-rationally-exits-eurozone.html Znajdujemy się w obliczu doświadczeń z wychodzeniem z kryzysu wywołanego przez euro. Kto będzie pierwszy? Włochy czy Hiszpania? W każdym wypadku będzie z tym niezły galimatias. Cała kwestia wychodzenia ze strefy euro ma miejsce, ponieważ konkretne państwo nie ma już pieniędzy na to, aby finansować swoje działania. W każdym z tych przypadków: Hiszpania, Grecja i pewnie Włochy, ten moment nadchodzi, a co do Hiszpanii, to jest to tylko kwestia dni. Gdy suwerenne państwo osiąga ten stan rzeczy, nie ma innego wyjścia, tylko opuścić EMU i powrócić do swej narodowejCzytaj więcej