Najnowsze

Dziennikarstwo śledcze Category

a4
Na terytorium Ukrainy powstało 13 amerykańskich laboratoriów wojskowych przeznaczonych do badań i produkcji czynników zakaźnych, takich jak ospa, wąglik, botulizm itp. Funkcjonują one na podstawie pozwolenia udzielonego Pentagonowi przez ukraińskie ministerstwo zdrowia, co jest z kolei rezultatem dwustronnego porozumienia podpisanego w roku 2012 przez juntę kijowską. Laboratoria są finansowane bezpośrednio przez Pentagon i zatrudniają wyłącznie personel amerykański, a junta w Kijowie zobowiązała się do nieingerowania w ich pracę. Aktualnie funkcjonują: 4 placówki w Kijowie, 3 we Lwowie, pozostałe – w Chersoniu, Odessie, Winnicy, Użgorodzie i Tarnopolu (na mapie wyżej zaznaczonoCzytaj więcej
shulamit-aloni-g
Kilka słów prawdy o biznesie żydowskim zwanym holocaust,  z ust Szulammit Alloni (ur. 29 listopada 1928 w Tel Awiwie, zm. 24 stycznia 2014 w Kefar Szemarjahu) – izraelska polityk, działaczka na rzecz praw człowieka, dziennikarka i nauczycielka. Deputowana do Knesetu w latach 1965-1969 i 1973-1996. Minister w rządach Icchaka Rabina i Szimona Peresa. Za: https://www.nwo.report/nwo/shulamit-aloni-byla-minister-izraela-wyjasnia-trik-antysemityzmu-trik-holocaustu.htmlCzytaj więcej
a

Opublikowano Sierpień 25, 2017Przez a303W Dziennikarstwo śledcze

Ukryty Holokaust. Eustace Mullins

W XIX wieku rozpoczęło się nieustanne niszczenie cywilizacji przez drapieżne hordy bezbożnego komunizmu, jak również planowana przez nich zagłada wszystkich nie-żydowskich społeczności i organizacji politycznych. Spowodowało to niesamowite cierpienia i śmierć wielu milionów chrześcijan w różnych częściach świata. Podczas gdy te chrześcijańskie ofiary leżą w grobach, nieznane i nie opłakane, nowa klasa międzynarodowych obywateli (twórców marksistowskiego terroryzmu) głosi, że są jedynymi „ofiarami”, które znosiły cierpienia przez ostatnie 150 lat. To oni żądają by świat płakał za nich, gdyż oni kontrolują świat. Oni – zwiastuny terroru – twierdzą, że są „uchodźcami”,Czytaj więcej
a
W internecie znalazło się zdjęcie, które zostało wykonane przez jednego z dżihadystów. Jego historia jest tragiczna. Zdjęcie zostało odnalezione na telefonie komórkowym należącym do dżihadysty, który został zabity w irackim mieście Al-Ahirqat. Pokazuje ono kobietę, która klęczy przed grupą arabskich mężczyzn, którzy uczestniczą w licytacji kobiety, która ma zostać zakupiona jako niewolnik seksualny. Zdarzenie miało mieć miejsce w Arabii Saudyjskiej, gdzie takie aukcje, organizowane przez organizacje terrorystyczne, nie są niczym nowym. Nasz oficer śledczy był przerażony znalezionymi zdjęciami. Uważamy, że jest na nich Irakijka (z mniejszości etnicznej Yazidi), która zostałaCzytaj więcej
588f044cc4fe2_o,size,933x0,q,70,h,abd535

Opublikowano Sierpień 22, 2017Przez SobriusW Dziennikarstwo śledcze

Milion plastikowych butelek na minutę

Wszyscy zdajemy sobie już sprawę z ogromnej ilości odpadów, jaka powstaje po zużyciu plastikowych jednorazówek. W naszych oceanach, ale także na wysypiskach śmieci, jest już ich dużo za dużo. To jednak nie powstrzymuje nas przed sięgnięciem po nie po raz kolejny. Sama ilość plastikowych butelek wprawia w osłupienie – według brytyjskiego dziennika The Guardian w ciągu jednej minuty na całym świecie kupujemy ich około 1 miliona. Co gorsza, do roku 2021 wielkość ta wzrośnie o 20% co oznacza, że w 2020 ich sprzedaż wyniesie ponad pół miliarda rocznie. Jak wyliczaCzytaj więcej
a
W przeciwieństwie do nauki Kościoła Katolickiego, fundamentaliści protestanccy uczą pogardy dla biedy i biednych, oraz uważają że bogactwo jest nagrodą od Pana Boga. Organizują oni swoje świątynie jak wielkie prosperujące przedsiębiorstwa, w którch są spotkania w kolosalnych halach i programy telewizyjne. Kluczem do ich sukcesu jest przymierze z żydowskim ruchem roszczeniowym i subwencje od Żydów, w zamian za poparcie dla „walczącego Izraela.” Wiara że żyjemy w okresie Apokalipsy i że zwycięstwo Izraela nad Arabami jest konieczne dla powrotu Chrystusa na ziemię daje fundamentalistom protestanckim teologiczne podstawy do przymierza politycznego iCzytaj więcej
a
Czytaj także: Murzyni, czyli kulturowego „ubogacenia” Europy część pierwsza Wstęp W dru­giej czę­ści mo­je­go ar­ty­ku­łu zajmę się mu­zuł­ma­na­mi, jed­nak chciał­bym wy­ja­śnić że moja kry­ty­ka nie bę­dzie do­ty­czy­ła muzuł­ma­nów w po­ję­ciu ogól­nym lecz tylko w związ­ku z Eu­ro­pą. Po­dró­żu­jąc po świe­cie mu­zuł­mań­skim do­strze­głem wiele dobrych rze­czy i jak wszę­dzie, po­zna­łem też do­brych, go­ścin­nych i po­moc­nych ludzi (dla­te­go że w kra­jach mu­zuł­mań­skich Jihad nie jest już po­trzeb­ny). Do­ce­niam an­tycz­ne mia­sta na Je­dwab­nym Szla­ku, ory­gi­nal­ną ar­chi­tek­tu­rę, sztu­kę ko­ra­nicz­nej ka­li­gra­fii, per­skie dy­wa­ny i dobre je­dze­nie. Po­nad­to lubię też od­wie­dzać kraje mu­zuł­mań­skie i nie prze­szka­dzaCzytaj więcej
ZXkSkjJsc1_1396230480161
Recenzja książki Davida Dionisi „Tajemnice bomby atomowej” [Atomic Bomb Secrets]. Zrzucenie bomb atomowych na Japonię w 1945 było zupełnie niepotrzebne, bo Japonia już zaproponowała kapitulację na praktycznie takich samych warunkach jakie aprobowała Ameryka w końcu wojny. Dlaczego kontrolerzy Trumana nakazali atomowe bombardowanie Japonii? Kiedy coraz bardziej stawałem się świadom bezwzględnej talmudycznej psychopatologii sił rządzących, cynicznie zwierzyłem się przyjaciołom: „Uważam, że im się to podobało”. Ale po przeczytaniu tej książki możemy być bardziej konkretni. Jest to dobrze napisany 217-stronicowy klejnot, z 496 przypisami, i demaskuje ten podły epizod. Kiedy chrześcijaństwo dotarłoCzytaj więcej
a
W dniu 23 grudnia 2016 roku prezydent Obama podpisał ustawę o obronie narodowej (National Defense Authorization Act, w skrócie NDAA), która zatwierdziła wydatki wojskowe w roku 2017 w wysokości 611 miliardów dolarów. Pomijając coroczny wzrost i ogrom ogólnej sumy, w NDAA tkwi głęboko ukryta autoryzacja „ustawy o przeciwdziałaniu propagandzie zagranicznej i dezinformacji z roku 2016”. Senator Rob Portman uzasadnia istnienie tej ukrytej ustawy tym, że „obecnie nie istnieje żadna amerykańska agencja rządowa ani wydział odpowiedzialny za strategię rozwoju, integrację i synchronizację całej administracji rządowej mającą na celu przeciwstawianie się zagranicznejCzytaj więcej
a
Wstęp Jest druga połowa 2017 roku i choć pewne kraje Europy oraz Ameryka definitywnie skręcają w prawą stronę nie jest to moim zdaniem jeszcze taka siła, która mogłaby uwolnić tradycyjnie Białe kontynenty od wzbogacania kryminalnego ciemnych ras oraz od otwartej wojny wypowiedzianej Białej cywilizacji i chrześcijaństwu. Europejczycy natomiast, wychowani w poprawności politycznej oraz w promocji białej winy nie tylko boją się walczyć o swoje dziedzictwa kulturowe ale co gorsza, uznali Projekt Wielkiej Wymiany i zbrodnie przeciwko nim za „nową normalność”. Nawet po masowych gwałtach na Niemkach w Kolonii, nawet poCzytaj więcej