Talmud

Czym jest właściwie Talmud? Graetz w „Historii Żydów” W-wa 1929 (T.V. str. 27) mówi wprost: „Talmud stał się wyłącznym autorytetem w łonie żydostwa i wyparł niemal Biblię z świadomości narodu”. W „Wielkiej Literaturze Powszechnej” W-wa 1930 (T.I.str.331)  inny Żyd mówi: Talmud jest właściwie kodeksem kanonicznym, karnym i cywilnym, zbiorem ustaw dotyczących życia obrzędowego, rodzinnego i osobistego”.

Jest to definicja kapitalna, bowiem wg słów rabinów, w Talmudzie „na każdy moment życia jest przepis”.

Oto niektóre z tych „przepisów”

„najlepszego z gojów zabij” (Soferin XV par.10)

„Jeżeli goj zabił goja lub zabił Żyda, to odpowiada, a jeżeli Żyd zabił goja, to nie odpowiada” (Tosefta, Aboda Zara VIII,5).

„Majętność gojów są jako pustynia, kto je pierwszy zajął, pierwszy ma do nich prawo” (Baba Batra 546).

„Jeżeli nieżyd, któremu Żyd był dłużny, umarł, a spadkobiercy jego o tym długu nie wiedzą, Żyd płacić nie potrzebuje” (Choszen Hamiszpat par 283 art.1)

„Można powiedzieć-wszelki ślub, który uczynię, niechaj będzie unieważniony, lecz powinien on o tym pamiętać podczas ślubu (Miszna, Nedarim III,1).

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=OpuD4DMlcm4]

Modlitwa Szefot:

„Wylej Twoją zawziętość na gojów, którzy Cię nie znają, na królestwa, które imienia Twego nie używają; oni bowiem połknęli Jakuba i spustoszyli jego siedzibę. Wylej na nich Twoją złość, a żar Twojego gniewu niech ich dosięgnie. Prześladuj ich swoim gniewem i wyniszcz ich pod niebem Bożym”.

Dla pobożnych Żydów Talmud jest księgą świętą i „uczył Żydów życzliwości i uczynności dla narodów współzamieszkałych”, jak twierdzi Samson R. Hirsh. Jest Talmud według Hirsha „jedynym źródłem, z którego żydostwo wypłynęło, jest gruntem, na którym żydostwo istnieje i jest duszą żywiącą, która żydostwo kształtuje i utrzymuje”.

Zastanawia nas fakt, dlaczego Talmud nie jest dostępny dla szerokich rzesz czytelników, dlaczego nie jest tłumaczony, rozpowszechniany, oceniany – tak jak to się dzieje z Biblią.

Odpowiedź znajduje się prawdopodobnie w samym Talmudzie, w Traktacie Sanhedryn (59a):  „goj studiujący zakon winien (jest) śmierci”.

Tekst pochodzi z broszury Jana Polaka pt: „Zbrodnicze Plemię”.