Benedykt XVI (Żyd Ratzinger – Tauber – Peintner) i judaizm czyli apokalipsa

Źródło: http://www.nostra-aetate.org/BENOIT_XVI_JUIFS/B16.html

Data publikacji: 2008 rok

Tłum. GREGORIUS

Bawarski zbój ekumaniacki zdradzi wszystko i wszystkich.

Opis fotografii Benedykta XVI

Niemcy: „papież” Benedykt XVI spotyka się z przedstawicielami społeczności żydowskiej 12.09.2006 roku w Regensburgu podczas czwartego dnia odwiedzin w rodzinnej Bawarii.

Watykan: „papież” B16 rozmawia z głównym rabinem Ricardo Segni (4 z lewej) i członkami rzymskiej społeczności żydowskiej podczas prywatnej audiencji 16.01.2006 w Watykanie.

Watykan: „papież” B16 rozmawia z głównym rabinem rzymskiej społeczności żydowskiej Ricardo Segni podczas audiencji prywatnej 16.01.2006.

Watykan: „papież” B16 radośnie wita izraelskiego prezydenta Moshe Katzava podczas spotkania w prywatnej bibliotece watykańskiej dnia 17.11.2005. To pierwsza wizyta przywódcy izraelskiego w Watykanie

Neo-„papież” Benedykt XVI wita członka delegacji izraelskiego prezydenta Moshe Katzava podczas spotkania w swojej prywatnej bibliotece dnia 17 listopada 2005 roku. Jest to pierwsza wizyta przywódcy izraelskiego w Watykanie.

Kolonia, Niemcy: „papież” B16 ściska rękę Abrahama Lehrera, szefa żydowskiej społeczności kolońskiej, obok rabina Natanaela Teitelbauma podczas opuszczania synagogi 19.08.2005 roku. Była to pierwsza podróż zagraniczna potępiająca „niewyobrażalną zbrodnię” holokaustu co zostało wyrażone w przemówieniu z dnia 19 sierpnia do przywódców żydowskich w czasie historycznej wizyty w synagodze kolońskiej. Był to drugi neo-„papież” w całej historii, który przestąpił progi synagogi.

Kolonia, Niemcy, neo-„papież” Benedykt XVI jest witany przez Paula Spiegel’a, Prezesa Centralnej Rady Żydów w Niemczech podczas swojej historycznej wizyty synagodze kolońskiej w dniu 19 sierpnia 2005 roku. Neo-„papież” Benedykt XVI podczas swojej pierwszej podróży potępił „niewyobrażalną zbrodnię” holocaustu przemawiając 19 sierpnia do żydowskich przywódców w kolońskiej synagodze w czasie drugiej, w całej historii, wizyty w miejscu kultu żydowskiego.

Kolonia, Niemcy: „papież” B16 ściska rękę synagogalnego kierownika chóru Chaima Adlera przed opuszczeniem synagogi dnia 19.08.2005.

Kolonia, Niemcy, 19 sierpnia, neo-„papież” Benedykt XVI przemawia do społeczności żydowskiej podczas swojej wizyty w kolońskiej synagodze 19 sierpnia 2005 roku w Kolonii w Niemczech. Neo-„papież” podczas drugiego dnia czterodniowej podróży do Niemiec w celu wzięcia udziału w Światowych Dniach Młodzieży (World Youth Days), które przyciągnęły setki tysięcy neo-„katolickich” pielgrzymów z całego świata.

Kolonia, Niemcy: „papież” B16 pozdrawia członków społeczności żydowskiej w synagodze kolońskiej. Jest to drugi dzień wizyty w Kolonii kiedy papież przyjechał na Światowe Dni Młodzieży, które ściągnęły setki tysiące katolickiej młodzieży z całego świata.

Kolonia, Niemcy, 19 sierpnia 2005 roku, neo-„papież”przyjmuje prezent, żydowski szofar, od członka społeczności żydowskiej podczas swojej wizyty w synagodze kolońskiej.

Sao Paulo. Brazylia. Ludzie witają neo-„papieża” Benedykta XVI żydowskim słowem powitania podczas jego przybycia na stadion sportowy Pacaembu w Sao Paulo 10 maja 2007 roku. Neo-„papież” Benedykt XVI przemawiał w kwestii rodziny, zwłaszcza przeciwko aborcji, kiedy przybył do Sao Paulo i postawił stopę na ziemi brazylijskiej, w bardzo ważnej pięciodniowej podróży do Brazylii, także żeby spotkać się z łacińskoamerykańskimi biskupami.

Komentarz: A jak inaczej można witać kryptożyda Ratzingera-Taubera? Poza tym kiedy Ratzinger-Tauber mówi to znaczy dosłownie tylko tyle, że mówi. Nic więcej. Każdy żyd wie, że mówienie nic nie kosztuje.

Castelgandolfo, Włochy. Neo-„papież” Benedykt XVI spotyka się z głównym rabinem sefardyjskim (Berberem) Israelem Shlomo Amarem (po lewej) i głównym rabinem aszkenazyjskim (Chazarem) Yona Metzgerem (po prawej) w dniu 15 sierpnia 2005 roku w letniej rezydencji w Castelgandolfo na przedmieściach Rzymu.

Castelgandolfo, Włochy. Neo-„papież” Benedykt XVI spotyka się z głównym rabinem aszkenazyjskim Yona Metzgerem w dniu 15 sierpnia 2005 roku w swojej letniej rezydencji.

Castelgandolfo, Włochy. Neo-„papież” Benedykt XVI spotyka się z głównym rabinem sefardyjskim Israelem Shlomo Amarem, 15 sierpnia 2005 roku w letniej rezydencji.

Jerozolima. Fotografia datowana na 1 lutego 1994 roku pokazuje niemieckiego neo-„kardynała” Josepha Ratzingera (po lewej) ściskającego rękę europejskiemu rabinowi Rene Samuel Sirat podczas Międzynarodowej Konferencji Żydo-Crześcijańskiej do spraw wyzwań społecznych i naukowych, która odbyła się w Jerozolimie. Joseph Ratzinger był wybrany 19.04.2005 następcą Jana Pawła II (Wojtyła-Katz). Nowowybrany neo-„papież” Benedykt XVI (Ratzinger-Tauber-Peintner), który ukończył 78 lat  dnia 16 kwietnia 2005 roku, był bardzo bliskim zausznikiem zmarłego neo-„papieża” Jana Pawła II (Wojtyły-Katza).

Oczekuje się od niego, że będzie kontynuował „głęboko konserwatywną linię” Jana Pawła II (Wojtyły-Katza).

Rabin Cwi Blanchard spotyka się z neo-„papieżem”, CLAL bierze udział w Głównej Międzynarodowej Konferencji w Rzymie. W maju 2005 roku Cwi Blanchard, doktor filozofii i dyrektor ds. rozwoju organizacyjnego CLAL, przyłączył się do małej grupy przywódców religijnych spotykających neo-„papieża” Benedykta XVI-Ratzingera-Taubera w Rzymie. Spotkanie było skoncentrowane na promowaniu stosunków żydo-chrześcijanskich i tworzeniu trwałego dialogu. Drugie spotkanie będzie miało miejsce we wrześniu. „Na spotkaniu ja, jako rabin, reprezentowałem światowe żydostwo w charakterze partnera wspierającego akcję Kościoła Katolickiego, promowania dobrych żydo-chrześcijańskich stosunków”- powiedział rabin Blanchard. „Obcowanie z papieżem było inspirującym spotkaniem z charyzmatycznym i świętym przywódcą jednej z najpotężniejszych religii światowych.”

Do rabina Blancharda dołączyli na Konferencji tacy wybitni rabini jak: Albert Guigui, główny rabin z Brukseli; Jossi Steinem, główny rabin Słowacji; Abraham Skorka z „seminarium rabinicznego”  Buenos Aires; David Rosen z American Jewish Congress; Jack Bemporad z Centrum Międzyreligijnego Zrozumienia i Joseph Ehrenkranz z Centrum Chrześcijańsko-żydowskiego Zrozumienia z Sacred Hart University. Obecne były także takie wybitne neo-„katolickie” osobistości jak neo-„kardynał” Casper (kryptożyd i żydomason-tłum.), szef Papieskiej Komisji ds. Stosunków Religijnych z Judaizmem. www.clal.org/sp99.html

Watykan, 16 stycznia 2006 (Zenit.org) Tutaj jest tłumaczenie przemówienia Benedykta XVI-Ratzingera-Taubera, wygłoszonego na audiencji w której brał udział główny rabin Rzymu Riccardo Di Segni wraz z delegacją gminy żydowskiej.

http://www.engagingamerica.org/ajc/images/benedictspeech1.16.06.pdf

16 marca 2006 roku, prezes American Jewish Committee, E. Robert Goodkind przewodzący delegacji przywódców na prywatnej audiencji u neo-“papieża” Benedykta XVI-Ratzingera-Taubera. American Jewish Committee jest pierwszą żydowską organizacją którą przyjął neo-„papież”.  Uhonorował on ostatnio Rosena, czyniąc go Rycerzem Komandorem Orderu Św. Grzegorza Wielkiego. Jest to pierwszy Izraelczyk i jedyny ortodoksyjny rabin, który otrzymał neo-„papieskie” szlachectwo.

Gary Krupp i Jerzy Kluger, obaj z „Pave the Way”, witają Benedykta XVI-Ratzingera-Taubera i Stanisława neo-„kardynała” Dziwisz w domu dzieciństwa JPII-Wojtyły-Katza w Wadowicach podczas neo-„papieskiej” podróży do Polski 27 maja 2006 roku.

http://www.ptwf.org/Projects/Education/indexWadowice.htm

Neo-„papież” Benedykt XVI-Ratzinger-Tauber honoruje Gary Kruppa z Nowego Jorku za dzieło Fundacji „Pave the Way”. Jako gest wdzięczności w uznaniu jego oddanej i niezmordowanej pracy na rzecz katolicko-żydowskich i watykańsko-izraelskich stosunków „Jego Świątobliwość” neo-„papież” Benedykt XVI-Ratzinger-Tauber obdarzył go godnością Rycerza Komandora Srebrnej Gwiazdy neo-„Papieskiego” Orderu Szlacheckiego Św. Grzegorza Wielkiego. Nadanie mu Srebrnej Gwiazdy jest drugim już wyróżnieniem Kruppa przez „Najwyższego Kapłana”, ponieważ poprzednio był on uhonorowany przez zmarłego JPII-Wojtyłę-Katza tytułem Rycerza Komandora tego samego Orderu. Gary i jego żona Meredith założyli Fundację „Pave the Way” poświęconą dziełom charytatywnym oraz promocji pokoju i zrozumienia pomiędzy religiami za pomocą wymiany kulturalnej, technologicznej i edukacyjnej.

Komentarz: Tłumacz przeprasza za powyższy bełkot ale taka jest treść oryginalnego tekstu.

14 listopada 2005 roku, 40 członków delegacji Centrum Szymona Wiesenthala spotyka się na prywatnej audiencji z neo-„papieżem” aby przedyskutować sprawy terroryzmu i ostatnie wezwanie Iranu do wymazania państwa Izrael. Podczas audiencji rabin Marvin Hier, fundator i dziekan Centrum (na zdjęciu) powiedział: „Wasza Świątobliwość, doceniamy niezmiernie Twoje łaskawe zaproszenie do dialogu i wymiany poglądów, szczególnie w tych niepewnych czasach w świecie rozpaczliwie poszukującym moralnej jasności i zrozumienia”.

Czy rankiem w święto Yom Kippur rabin wypowie swe myśli? Przemieniającą potęgę wybaczenia? Jak nawiązuje on do ostatniego spotkania z neo-„papieżem” Benedyktem XVI-Ratzingerem-Tauberem na ceremonii upamiętnienia „holocaustu” w obozie śmierci w Auschwitz. Spędził on intymne chwile z neo-„papieżem” i przemyśli to spotkanie oraz jego znaczenie dla nas.

„Nasz najukochańszy ojciec święty” w kolońskiej synagodze modli się jako Ratzinger-Tauber-Peintner do nieznanego En Sof’a czy do jakiejś innej siły? Do boga praszczurów czy do Mammona? Z pewnością nie do Boga Trójjedynego. Boże, czy ta farsa żydowska długo jeszcze ma trwać?

Rabin Izrael Singer, przewodniczący Światowego Kongresu Żydów wygłasza swoje przemówienie do neo-„papieża” Benedykta XVI-Ratzingera-Taubera podczas jego pierwszego po wyborze spotkania z międzynarodową grupą żydowską w Watykanie we czwartek 9 czerwca 2005 roku. Singer powiedział Benedyktowi-Ratzingerowi-Tauberowi, że na jego poprzednim stanowisku szefa watykańskiej Kongregacji ds. Doktryny Wiary, dostarczył on podczas pontyfikatu neo-„papieża” Wojtyły-Katza teologicznego uzasadnienia do wzajemnego nawiązania stosunków. Dnia 9 czerwca 2005 roku neo-„papież” spotkał się pierwszy raz od swego wyboru na międzynarodowych obradach z 24 przedstawicielami konsorcjum żydowskich agencji, znanego jako International Jewish Committee.

Delegacja prowadzona przez rabina Izraela Singera, prezesa IJCIC i wiceprezesa IJCIC, rabina Joela H. Meyera z Rabbinical Assembly of Conservative Judaizm, w składzie: rabin Leon Feldman, sekretarz generalny IJCIC; rabin Gary Breton-Granatoor; Leon Kliencki i Alessandro Ruben z Anti-Defamation League; rabin David Rosen i Lisa Palmieri-Billig z American Jewish Committee; rabin dr Shira Lander z Central Conference of American Rabbis; rabin Jerome M. Epstein z United Synagogue Council of Conservative Judaizm; Edgar Bronfman, prezes World Jewish Congress; Cobi Benatoff, prezes European Jewish Congress; Mark J. Pelavin z Reform Religious Action Center; Joel Kaplan z B’nai B’rith; Samuel Hadas, pierwszy ambassador izraelski przy “Stolicy Apostolskiej” I Oded Wiener, sekretarz generalny Chief Rabbinate of Israel. Był tam także obecny neo-„kardynał” Walter Kasper, szef Papieskiej Komisji ds. Stosunków Religijnych z Żydami, w towarzystwie wiceszefa Komisji neo-„biskupa” Briana Farrella i sekretarza neo-„księdza” Norberta Hofmanna.

Neo-„papież” Benedykt-Ratzinger-Peintner gorąco wita rabina Rosena.

Rabin David Rosen obdarowuje nowo wybranego neo-„papieża” swoją książką, zatytułowaną „The Christian and The Pharisee” (Chrześcijanin i faryzeusz) napisaną wespół z neo-„księdzem” R. T. Kendall’em.

Prawdziwy pokaz nienawiści. Apostacki neo-„kardynał” Ratzinger zapalający żydowską menorę w czasie ceremonii w (zagrabionej) Bazylice Św. Piotra w Rzymie 12 marca 2002 roku.

Wizyta apostolska neo-„papieża” w Turcji w dniach 28 listopada-1 grudnia 2006 roku. W czwartek wieczorem 30 listopada 2006 roku „ nasz najukochańszy ojciec święty” Benedykt-Ratzinger-Tauber spotkał się z H. E. Isak Aleva, głównym rabinem Turcji w Przedstawicielstwie Papieskim w Stambule. Jakaż radość ze spotkania dwóch starszych braci w wierze! Chałaty w odmiennych barwach ale pod nimi serca biją tą samą miłością do Talmudu!

Na spotkaniu z neo-„papieżem” B’nai B’rith wypatruje Nowej Ery  w neo-„katolicko”-żydowskich stosunkach. Starsi przywódcy B’naiB’rith International i osoby wspierające, spotkali się w dniu 18 grudnia 2006 roku na prywatnej sesji z neo-„papieżem”. Prezes B’nai B’rith Moishe Smith dostarczył wiadomość o współpracy i wspólnocie wartości podkreślając wspólne interesy i troski, które obie społeczności podzielają.

New York, 26 marca 2007 rok. Rabin Leon Kliencki, dyrektor emeritus wydziału spraw międzyreligijnych Anti-Defamation League został mianowany przez neo-„papieża” Ratzingera-Taubera Papieskim Kawalerem Orderu Świętego Grzegorza Wielkiego za historyczne dokonania w polepszaniu stosunków pomiędzy neo-„katolikami” a żydami.

Meredith i Gary Krupp z Josephem neo-„kardynałem” Ratzingerem-Tauberem, obecnie „naszym najukochańszym ojcem świętym”.

Liturgia nieznana. Z pewnością coś nowatorskiego, jak na wynalazcę przystało.

Benedykt-Ratzinger-Tauber w Auschwitz kłania składając hołd się bożkowi holokautiańskiemu.

„…wstrząs po szoah postawił całą kwestię w nowym świetle…Czy mogą chrześcijanie po tym wszystkim co się stało ciągle twierdzić z czystym sumieniem, że są prawowitymi dziedzicami Biblii Izraela, czy powinni zamiast tego z uszanowaniem i pokorą, wyrzec się jakiegokolwiek twierdzenia, które, w świetle tego co się stało, musi wyglądać jak uzurpacja?” (Joseph Ratzinger- „The Jewish People and their Sacred Scripture In the Christian Bible”, 24 maja 2001). Cytat z powieści religion-fiction Ratzingera-Taubera. Sama powieść nieco nużąca chociaż, przyznać trzeba uczciwie, zawiera także fragmenty rzeczywiście o dużej dozie humoru i dowcipu. Oczywiście jak na powieść judeochrześcijańską.

Prezes World Jewish Congress podziękował Benedyktowi-Ratzingerowi-Tauberowi za wszystko co on uczynił dla żydów w ciągu minionych dekad. Ronald Lauder, w towarzystwie Michaela Schneidera, sekretarza generalnego World Jewish Congress spotkał się z neo-„papieżem” w poniedziałek dnia 9 października 2007 roku.

Benedykt-Ratzinger-Tauber powtórnie gnie się pokutniczo przed idolem holokaustiaństwa. Głęboki skłon ma miejsce w Wiedniu przed pomnikiem na Judenplatz w dniu 7 września 2007 roku.

Benedykt-Ratzinger-Tauber i jego żydowscy przyjaciele ze spotkań ekumenicznych organizowanych przez Wspólnoty Sant’ Egidio, Neapol, 21-23 października 2007 roku.

B’nai B’rith zachęcona po pierwszym żydowskim spotkaniu z neo-„papieżem” Benedyktem XVI-Ratzingerem-Tauberem.

16 czerwca 2005 roku Prezes B’nai B’rith International, Joel S. Kaplan wraz z osobistościami społeczności żydowskiej wziął udział w audiencji u neo-„papieża” Benedykta XVI-Ratzingera-Taubera w Watykanie. Kaplan, który osobiście powitał neo-„papieża”, opisał go jako „niewiarygodnie ciepłą osobę” a spotkanie z nim żydowskich przywódców określił jako bardzo „pozytywne”. Kaplan powiedział, że papieskie uwagi „zachęcały do poważnego dialogu z żydowską społecznością” i „stworzyły atmosferę pozwalającą na przedyskutowanie różnych kwestii w duchu prawdziwej współpracy”. Neo-„papieskie” spotkanie z członkami International Jewish Committee on Interreligious Consultations (IJCIC), społecznej organizacji do dialogu międzywyznaniowego było pierwszym spotkaniem przywódców żydowskich od czasu kiedy były neo-„kardynał” Joseph Ratzinger został wybrany nowym neo-„papieżem” neo-„kościoła”.

Wypowiedzi papieża Benedykta XVI do Kierownictwa Delegacji Anti-Defamation League

Zamieszczone 12 października 2006 roku

Watykan

Drodzy Przyjaciele,

Jestem rad, że mogę powitać w Watykanie delegację Anti-Defamation League. Korzystając ze sposobności wielokrotnie odwiedzaliście mojego poprzednika papieża Jana Pawła II i ja jestem szczęśliwy ciągle spotykać przedstawicieli różnych grup żydowskich.

Fundacja Waldenberga spotyka papieża i innych religijnych przedstawicieli.

Rzym, piątek 29 września 2006 roku (ZENIT.org). Delegacja Międzynarodowej Fundacji Raoula Waldenberga (FIRW) pod przewodnictwem jej założyciela Barucha Tenembaum powitała papieża Benedykta XVI w środę 27 września w Watykanie. http://www.raoulwallenberg.net/?en/interfaith/.3704.htm

ZF06030102 – 01-03-2006 Permalink: http://www.zenit.org/article-12273?l=french Benedict XVI wita muzułmańskich i żydowskich gości.

Rzym, 1 marca 2006 roku (ZENIT.org). Papież Benedykt XVI zatrzymał się po audiencji generalnej na Placu Św. Piotra żeby powitać grupę muzułmańskich i żydowskich gości.

Ten fakt podkreśliło także Radio Watykańskie.

Benedykt XVI życzy głównemu rabinowi Rzymu szczęśliwego Nowego Roku.

Watykan, 19 września 2007 roku (ZENIT.org). Benedykt XVI przesłał głównemu rabinowi Rzymu życzenia z okazji żydowskich świąt obchodzonych w tym miesiącu. Papież wyraził w przesłaniu swoje „najserdeczniejsze i szczere najlepsze życzenia” rabinowi Ricardo Di Segni i całej żydowskiej wspólnocie we włoskiej stolicy. Żydowski kalendarz wyznacza Rosh Hashana (Nowy Rok) na 12-14 września; Yom Kippur (dzień pokuty) na 21-22 września i Sukkot (święto namiotów) na 27 września-3 października.

„Te święta”, napisał Ojciec Święty, „mogą być sposobnością do wielu błogosławieństw od Nieśmiertelnego i źródłem ogromnej radości tak żeby wola krzewienia pokoju, którego świat tak bardzo potrzebuje, wzrastała w każdym z nas. Niechaj Bóg w swojej dobroci ochrania waszą społeczność i spowoduje by przyjaźń pomiędzy nami pogłębiała się, w tym mieście Rzymie i wszędzie”.

Komentarz: Zaleca się wszystkim judeochrześcijanom utrwalenie na piśmie lub w pamięci tekstu powyższych życzeń „naszego najukochańszego ojca świętego” z powodu ich nadzwyczajnej cymesowości i korzystanie z nich jak z codziennej modlitwy do Nieśmiertelnego. Skuteczność gwarantowana.