Czat

Rejestracja nicka:  /msg NickServ REGISTER hasło [email]

Identyfikacja swojego nicka:  /msg NickServ IDENTIFY hasło

Z czatem można się łączyć za pomocą klientów (programów) IRC. Połączenie po SSL odbywa się na porcie 7117.